O konferencji

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do Bydgoszczy na międzynarodową Konferencję Naukową „Leczenie podstawowe i chirurgiczne choroby zwyrodnieniowej stawów / Basic and Surgical Treatment in Osteoarthritis”.

Konferencja jest organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Do udziału w Konferencji zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami postępowania u chorych ze zwyrodnieniem stawów. Omówimy kwalifikację do leczenia, metody postępowania nieoperacyjnego, będziemy także dyskutować obszernie o wskazaniach i sposobach leczenia chirurgicznego.

Zaprosiliśmy wybitnych wykładowców z zagranicy. Ze względu na ich udział sesje będą prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jesteśmy przekonani, że tematyka naszego spotkania i sposób przedstawienia tematów będzie stanowić powód do ożywionej dyskusji, tak w trakcie obrad, jak i podczas imprez towarzyszących.

Oczekujemy Państwa jesienią 2019 w Bydgoszczy!

dr hab. n. med. Przemysław Paradowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Data i miejsce:

11-12 października 2019 r.

Holiday Inn
ul. Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz

Program

10.00
Rozpoczecie konferencji

SESJA 1

10.15
Grzegorz Szczęsny, Warszawa

Choroba zwyrodnieniowa stawów – patomechanizm, czynniki sprzyjające jej powstaniu i kierunki rozwoju metod leczenia


10.50
Martin Englund, Lund, Szwecja

Meniscal Tear: Change in concept from knee injury to a degenerative disease and its treatment implications


11.25
Przemyslaw Paradowski, Bydgoszcz/Umeå, Szwecja
Dariusz Witoński, Łódź

Artroskopia w chorobie zwyrodnieniowej – stare nawyki pozostają?


12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15
Paweł Skowronek, Kraków

Współczesne możliwości leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – State of the art


12.50
Annette W.-Dahl, Lund, Szwecja

Knee arthroplasty and osteotomy in young OA patients – Are they always worse than the elderly?


13.25
Marek Gojło, Olsztyn

Alloplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Czy powinna być wykonywana częściej?


14.00 Lunch

SESJA 2

15.15
Marta Jokiel, Poznań

Współpraca lekarza i fizjoterapeuty w procesie leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową w Polsce – jak jest, jak może być


15.50
Thérése Jönsson, Lund, Szwecja

The basic treatment of osteoarthritis


16.25
Kristin Wetterling, Göteborg, Szwecja

The supported osteoarthritis self-management program


17.00 – 17.15 Przerwa na kawę

17.15
Przemysław Paradowski, Bydgoszcz, Umeå, Szwecja

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Dowody naukowe a praktyka


17.50
Kristin Wetterling, Göteborg, Szwecja

Better management of patients with osteoarthritis, the BOA registry


18.25
Thérése Jönsson, Lund, Szwecja

What happen when you treat patients with osteoarthritis according to evidence?


SESJA 3

9.00
Lars Adolfsson, Linköping, Szwecja

Treatment of osteoarthritis in the shoulder and elbow


9.35
Johan Fintland, Göteborg, Szwecja

Treatment options in osteoarthritis of the ankle joint


10.10
Tomasz Mazurek, Gdańsk

Zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka


10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00
Marek Gojło, Olsztyn

Ocena obiektywna i subiektywna chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego


11.35
Dariusz Mątewski, Bydgoszcz

Problematyka endoprotezoplastyki w leczeniu dysplastycznej choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego


12.10
Maciej Jackowiak, Toruń

Wykorzystanie implantów 3D w rekonstrukcji ubytków okołopanewkowych podczas alloplastyki rewizyjnej stawu biodrowego


12.45
Wojciech Glinkowski, Warszawa

Telemedycyna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawówLars Adolfsson

Specjalist in orthopedics and hand surgery. Professor of orthopedics. Head of the section for upper extremity trauma and surgery in the Linköping University Hospital. Chairman of the Swedish Shoulder and Elbow Society. Authors of over 80 publications in scientific journals.

Annette W.-Dahl

Annette W-Dahl is the co-director of the Swedish Knee Arthroplasty Register since more than 10 years and associate professor in experimental orthopedics at the University of Lund. Her research is mainly register based with focus on the younger OA patient, infection prophylaxis and the possibility to evaluate the knee reconstruction surgery with patient reported outcome (PRO). In 2013 she initiated the Swedish Knee Osteotomy Register.

Martin Englund

Martin Englund received his MD in 1998 and PhD in Orthopaedics in 2004. He is a Professor and currently heads a translational and cross-disciplinary research group at Clinical Epidemiology Unit at Orthopaedics, Lund University and Skåne University Hospital in Lund, Sweden. Prof. Englund’s research portfolio spans from molecular aspects (proteomics) and imaging of osteoarthritis to big picture epidemiology, health economy and burden of the disease. He currently focuses on the relationships between meniscal pathologies and knee osteoarthritis. Prof. Englund has published more than 200 original research articles which has attracted more than 8000 citations, and he is currently serving as Treasurer of the Osteoarthritis Research Society International (OARSI).

Johan Fintland

Johan Fintland, Consultant Orthopaedic Surgeon, Foot and Ankle section. Department of Orthopaedics, Mölndal/Sahlgrenska University Hospital, Sweden. Trauma Fellow Flinders Medical Centre, Adelaide, Australia 2006-2007, Foot and Ankle Fellow under N Cullen, L Ferris and C Brown 2007-2008 Adelaide, Australia. Performs supramalleolar tibial ostetomies and total ankle replacements. Special interest in osteoarthritis of the ankle joint and major foot and ankle trauma. Faculty and teacher at “Techniques in foot and ankle surgery” in Gothenburg and in the “Foot and Ankle Academy” courses.

Wojciech Glinkowski

Ortopeda, traumatolog i specjalista medycyny sportowej. Centrum Doskonałości "TeleOrto" Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przewodniczący polskiej grupy PROMIS (Patient - Oriented Outcomes Information System), kierownik Projektów telerehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i kolanowego.

Marek Gojło

Zastępca ordynatora Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zajmuje się chirurgią stawu biodrowego i kolanowego oraz chirurgią urazową.

Maciej Jackowiak

Ortopeda i traumatolog. Ordynator Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Główne zainteresowania to alloplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego, leczenie złamań końca bliższego kości udowej oraz chorób onkologicznych narządu ruchu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, AO Trauma, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Aktywnie pracuje w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Od lipca 2014 konsultant wojewódzki w zakresie ortopedii i traumatologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Marta Jokiel

Fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2009 roku związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki tegoż uniwersytetu oraz z Pracownią Mikrochirurgii i Badań Czynnościowych Narządu Ruchu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu. Zajmuje się fizjoterapią i usprawnianiem pacjentów w procesie leczenia zachowawczego lub po leczeniu operacyjnym chorób kończyn górnych, oceną biomechaniczną mięśni i stawów kończyn górnych i dolnych, oceną kliniczną, biomechaniczną oraz usprawnianiem pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa i innymi zespołami wiotkości stawowych.

Thérése Jönsson

Physical therapist specialized in Orthopedics. Works at the Orthopedic Clinic at Skånes University Hospital in Lund, Sweden. She is also a part time PhD student at Lund University in the research group “Lund Osteoarthrtis Division - From molecule to clinical implemention”. Her research concerns treatment of osteoarthritis patients with an education and supervised exercise program. Board member of the Swedish National Quality Registry “Better management of OsteoArthritis” (BOA) since 2007. She has received grants from the Swedish Academy of Caring Sciences, Skåne University Hospital, Lund University and the Swedish Rheumatism Association.

Tomasz Mazurek

Ortopeda, traumatolog, chirurg ręki. Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015-2017), Zastępca Redaktora Naczelnego “Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Redaktor podręcznika ortopedii dla studentów “Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”.

Dariusz Mątewski

Ortopeda, traumatolog. Pełni obowiązki kierownika Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (szp. im A. Jurasza) w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stypendysta EFORT Fellowship i AO. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego. Główne zainteresowania to alloplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego, chirurgia stopy oraz traumatologia.

Przemysław Paradowski

Ortopeda, traumatolog. Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (szpital. im. J. Biziela) w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu. Klinika Ortopedii szpitala Sunderby, Luleå, Szwecja, Uniwersytet w Umeå, Szwecja. Stypendysta Articulum Fellowship. Zajmuje się badaniami nad historią naturalną choroby zwyrodnieniowej stawów. Członek zespołu Epidemiology Research Unit na Uniwersytecie w Lund, Szwecja.

Paweł Skowronek

Ortopeda, traumatolog. Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Stypendysta AO, EFORT i ESSKA. Współorganizator Międzynarodowego Sympozjum - Knee Arthroplasty. Główne zainteresowania: metody leczenia oszczędzające staw oraz biomateriały i zjawiska trybologii w ortopedii.

Grzegorz Szczęsny

Specjalista ortopedii i traumatologii. Klinika Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się problematyką urazów narządu ruchu, patomechanizmem i leczeniem zaburzeń zrostu kostnego, immunologiczną regulacją procesów gojenia złamań kości i ran tkanek miękkich, patomechanizmem i możliwościami leczenia obrzęku pourazowego, zapaleń tkanki kostnej i możliwościami ich leczenia, mikrobiologią kliniczną, mechanizmami interakcji patogen – żywiciel i możliwościami ich regulacji, onkologią narządu ruchu oraz problematyką choroby zwyrodnieniowej stawów i zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej.

Kristin Wetterling

Kristin Wetterling works at Rehab Läkarhuset in Gothenburg, Sweden as a clinician in primary care. Board member of the Swedish National Quality Registry “Better management of OsteoArthritis” (BOA) since 2016 and former responsible of the BOA-registry. She is also a “registry Nerd”.

Dariusz Witoński

Specjalista w dziedzinie ortopedii. Stypendysta Australian Institute of Musculoskeletal Research North Sydney Orthopedic and Sports Medicine Centre, Australia; laureat Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) - Maurice E. Muller SICOT Award; zajmuje się chirurgią stawu kolanowego – rekonstrukcje wielowięzadłowe, “ból przedni kolana”, artroplastyka stawu kolanowego.
Rejestracja


Opłaty należy wpłacać na konto:

MED-MEDIA SP. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie Warsztatów
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczkę, program i streszczenia
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy


Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI


Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji złożonej do dnia 16.09.2019 zostanie zwrócone 100% opłat.

Patronat

Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY

WYSTAWCY

Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

e-mail: biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jacek Wachowski +48 606 731 369 jacek.wachowski@med-media.pl


Kontakt w sprawach naukowych:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Przemysław Paradowski
+48 52 365 55 88 ortopedia@biziel.pl Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz